DUY PHUNG Plaza
Bạn đang ở: DUY PHUNG Plaza
Bất động sản

 

441 Mỹ Huề, Nhơn Mỹ, Kế Sách, Sóc Trăng

Điện thoại: 0793 882777 Facebook: /duyphungplaza Thông tin chuyển khoản:
  079 2222228 Email: [email protected] Chủ TK: Lê Văn Duy
Di động: 0903 046999 Yahoo: Số TK: 7600.205.550.590
    Ngân hàng NN & PTNN,
Chi nhánh tỉnh Sóc Trăng .

Designed by FortuneTr